.
Юз Алешковский

___________________________________________

РУРУ
(повесть)

 

____________________________________________
(начало)
(продолжение I-е)
(продолжение II-е)
(продолжение III-е)
(окончание)
п