.
.
_______________________________________________

 Портрет сына манапа Алчи


из рода сарыбагыш
(Карандаш, 1856 г.)
 II-II-C
п