.
Погода

Ані хмарини! Пристрасно-прозоро 
Скрекочуть жаби, пахне резеда. 
Такої ночі вже й короткозорий 
У ciнi голку знайде без труда. 

Як місяць посріблив заснулу воду! 
Така світлінь, хоч на руці гадай... 
Ми бурчимо: "Послав же чорт погоду: 
Тепер бомбардування дожидай". 
                                       8 вересня 1941 

<..............>

_______________________________________________
п