.

Примітка

     Констянтин Семенович Дуб. Доцент кафедри української літератури Дніпропетровсього держуніверситету.

     Бібліографія до сайту

     1. Дуб К. С.,«Філофія «Я» у художній концепції М. Хвильового» // «Философия и социология 
         в контексте современной культуры» - сборник научных трудов, Днепропетровськ, 
         ДДУ, 1988. 
     2. Дуб К. С.,«Психограма новели В. Підмогильного «Ваня» // «Література в контексті 
         культури» - збірник наукових праць, випуск 6, Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 2001. 
     3. Дуб К. С., «Передгроззя ніжності», лірика, Дніпропетровськ, «Поліграфіст», 2002.
/

п

.
_________________________________________________________________________________________