Творчість – крила художника 
(фрагменти)

..

..
     Народилася Ганна Єгорова у Дніпропетровську в родині вчених у 1957 році. Спочатку – Днапропетровське художнє училище (закінчила відділення живопису в 1977 р.), потім майстерня академіка живопису А. М. Лопухова в Київському Державному художньому інституті, блискуче закінчена нею в 1985 р. У 1990 р. вона стає членом Національної Спілки Художників України. 
     В експозиціях республіканських, обласних, закордонних виставок і в приватних зібраннях в Україні та за кордоном представлені більше 200 різноманітних  робіт майстра. 
     Портрети художниці дуже різноманітні за образною структурою – парадний портрет, обстановочний портрет з професійною атрибутикою, романтичний, ліричний. Майстер завжди ставить собі за мету передати в творі головні риси особистості. Kpiм сучасників, Г. Єгоровій цікаві й істричні особи нашої держави, образи  яких разом із портретною схожістю вона наділяє живими характерними рисами («Княгиня Ольга», «Ярослав Мудрий», «Іван Богун», «Отаман Іван Сірко» та ін., які зараз зберігаються в українській діаспорі в Канаді). 

______________________________________________

______________________________________________

     Anna Yegorova was born in Dnipropetrovsk in the family of scientists in 1957. First there is the Art College of Dnipropetrovsk (the painters' department, 1977), then she brilliantly finishes academician of art Л. M. Lopukchov's
studio in the State Arts Institute in Kiev. Not long after that. in 1990, she becomes the member of the Artist's Union of Ukraine.
     In the expositions of state, regional and foreign art exhibitions and in private collections 
in Ukraine and abroad more than 200 various paintings ot the author are presented.
     Portraits by the painter differ much by their image structure – smart gala portraits, costume portrait with professional attributes, romantic, lyrical portraits. The master always puts the aim
to reproduce the main features of the model's character. Besides contemporaries, 
A. Yegorova shows interest to historical persons of our state, she allots them portrait similarity and natural character features («Knyaginya Olga», «Yaroslav the Wise», «Ivan Bogun», «Ataman Ivan Sirko», etc, that now are presented in the Ukrainian Diaspora in Canada).

 

п