.
Примечания

      1. Выборка текстов на этом сайте выложена с использованием учебно-методического 
издания «Літературне Придніпров'я» том 2, а именно - раздела 5 («Літературно-мистецьке 
життя Придніпров'я 1917 - початку 1950-х років»). 

     2. Книга «Літературне Придніпров'я» рекомендована Дніпропетровським областним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

     Р е ц е н з е н т и: 
А. А.Сергієнко - методист ДОІППО 
М. П. Чабан - письменник, дослідник-краєзнавець 

    Написали цю книгу й упорядкували хрестомаійні матеріали: 

     П е р ш и й  т о м: 
О. В. Аліванцева - Передмова, Розділ I, Розділ I I, Розділ I I I; 
Н. Є. Василенко - Розділ IV. 

     Д р у г и й  т о м: 
І. В. Мазуренко - Розділ V; 
С. М. Мартинова - Розділ V I. 

_____________________________________________________________________________________________
п