A
B
C
D
I линия
..
.

______________________
.
 .
_____________________
I I линия
.
.


.
.
 .
______________________
______________________
A
B
C
D
п