.
.

____________________________________________

.


˲"
.
 .
____________________________________________

̲
"̳ ..."
" ..."