.
A
B
C
D
I линия


______________________

 
.
.

.
 _____________________
I I линия


 

.
.

.
 .
______________________
______________________
A
B
C
D
п