______________________________________________________________________________________________
.Biктор Корж

Книга як розділовий знак творчої долі

     Зоря поетичної долі Миколи Павленка сходить на небосхилі поезії разом з цією найпершою книжкою автора, що переживає мить завершения певного творчого періоду, котрий має ознаменуватись оприлюдненням здобутків i втрат на шляху художнього пізнання неповторності буття земного в межах макросвіту душі бентежливої, аж наче неприкаяної. За сим відбудеться i завершиться якісно новий цикл самопізнання i самодослухання i з'явиться новий образно-художній звіт поета. В цьому розумінні поетична книга є розділовим знаком в 6езперервності творчого процесу. Сприймаймо ж цю поетичну книгу, як пунктуаційний знак «трьох крапок» в контексті творчої сповіді автора, котрий свідчить свій безсумнівний артистичний хист i творчу зрілість i наврочує прихильникам самовитого поетичного слова, що продовження розшифровки знаків буття не за горами, воно обов'язково відбудеться. Бо у світі художнього пізнання відбувся поет, за фаховою освітою - хімік, за покликом душі - філолог.
     Микола Павленко - поет не для широкого загалу, не для естради i оприлюднення на стадіонах. Художня його система зорієнтована не на дзеркальну поверхню людської свідомості, од якої веселенько скачуть такі co6i ліричні сонячні зайчики, зворушуючи i розніжуючи читацьку уяву. Автор цiєi книги - поет елітарний, приналежний до теренів авангардизму. Иому добре в.відомі таїни поетичного ремесла, але він аскетично відмовляеться од розкошів потаєнного знання, відаючи, що з тих розкошів сама собою зринає дорога холодного ремісництва, за якою - чорне провалля художньої неспроможності..
     Поет має чітку програму духовного буття - «вирвати себе із сірих буднів i по6ігти вcecвiтy назустріч». Рух, невпинний рух - ідеал поета. Cipiсть, безбарвність земного літування ненавистні поету. Він знає оновлюючу, очисну магію дощу, котрий у поета не банальне атмосферне явище, а предковічне диводійство відновлення реальних барв світу. Тому й побивається поет з належною мужньою стриманістю наявністю всілякого житейського бруду. І вipy свою, i coвicть укріплює переконанням, що «твій колір не зіллється в єдину вовчу cipicть». Отже, cipocтi, тлінню, безруху i омертвінню - безстроковий поетовий мораторій. Має поет в своїй душі невгасиме світило - Любов, якій він з усією щирістю зізнається: «Простягую руки до тепла твоїх променів, переливаюся в барвах кольору твого літнього» - знов акцентація заперечення безбарвності буття... Часом поету здається, що дивотворне сонце любові надто віддалене: «Але я ніколи не можу зрушити з місця i попрямувати за тобою, коли ти мене кличеш за межi ночіі». Це лиш миттєвий стан зневіри, головне для поета, що він є, той благословенний клич за межі ночі.
     Знає поет i мить відрахунку, коли душа його вперше відчула той клич. То мить шалена і невідворотна: «Світ перевернувся - став з ніг на голову. Ноги безпорадно метляються в повітрі, чи може, йдуть уже всесвітом». Boiстину демонічна мить карколомного світопреставлення! Звідси болючість світочуття, не боягузтво душі здеградованої, а реальний страх душі живісінькоі, душі безсмертної в своїй сутності можливістю «полинути в пракосмос свого початку i розшукати там мертве свое тіло». Для поета найстрашніший вирок буття, котре ти ж i формуєш своєю поведінкою у cвіті, це - «висіти перепаленим дротом електроструму на стелі Bсecвiтy i не давати cвiтy світла». Це для поета неприйнятна категорія існування. Мало сказати - «Не хочу», важливо ствердити в co6i здатність давати світу світло. Знає поет i благословенну пору, коли та здатність у ньому 


з'явилась. Bін означує магічну мить, коли світ підійшов до нього впритул: «Своя сорочка, що ближче до тіла, обідрана - i до мене наблизився cвiт». Це - родичання з морально-етичним кодексом філософа Сковороди: егоїстичне - є тлінним; світове, людське, трагііснування ближнього - незникоме i притягальне.
     Метафорика Миколи Павленка - непряма, доцільна, потребує розумових зусиль для опанування iї сокровенного змісту, розшифровки на грані співавторства з творцем самобутньої художньої моделі. Ось розгорнена метафора постійної втечі од переслідування часом: «...прослідковуючи весняні пагони i своє життя в напрямку, що не має значения для їx змістовного наповнення минулим». Це - основна мета поета на відтинку «просладковування» власного буття, за який він i звітує цією книжкою. Вінець процитованої метафори - ще одна метафора, яка потребує розгадки: минуле, виявляється, це - «пересохлий степ столочених трав». За тi столочені трави болить душа поету. Це відчутно в контексті вciєї часової i просторової сповіді поета. Книга ця - свідчення реальних здобутків. Місцями наявна важка органіка сурядно-підрядних синтаксичних конструкцій, з градацією сполучників - який, яка, якими i т.д. Од цього автор в подальшому вивільниться, бо ж кращі зразки лінгвістичного оформления гострої думки свідчать про кристалізацію філологічної вишколеності.
     І насамкінець цього, обмеженого обсягом, вступного слова, позбавленого будь-яких рекламних функцій (собівартісне реклами не потребує). Микола Павленко - мій студент-заочник, через piк буде моїм дипломником. Якось його однокурсниця, помітивши мою прихильність до нього, поцікавилася причиною. «Тому, що вiн поет» - відповів я. «Хе, поет, - м'яко зіронізувала вона, - хай краще навчиться у cвoїx віршах розділові знаки ставити...» Їй допоки ще невтямки, що розділові знаки в поетичному тексті виокремлюють лиш смислові періоди та інтонацію певних суджень. Функція їхня відверто службова. Поетична книга сама може слугувати розділовим знаком 
(i окремий вірш також) в бистрині художнього пізнання світу, знаменуючи певний завершальний етап його нестримної нескінченності...
..
п
______________________________________________________________________________________________