ПIСНЯ 2-га 

Iз цього зерна: «Що на землi ти зв'яжеш, те зв'язане буде на 
нe6i» (1). 

Залиш, о дух мiй, скоро всi землянiї мiста! 
Зiйди, мiй душе, в гори, де правда живе свята, 
Спокiй де, тишина царюють з вiдвiчних лiт, 
Країна де вабна, де неприступний є свiт. 

Залиш печалi свiту и марнотнiсть мирських дiянь! 
Щоб в небо возлетiти, хоч на хвилю чистий стань! 
Де Господь Яковий (2) є, де невечiрня зоря, 
Ангелiв рiд встає - вид його священний зрять. 

Це сiлоамськi води! (3) 3 очей полуду омий, 
Тут тiло змить нагода - до небес лети мерщiй! 
Бо серцем хто брудний, не може Бога уздрiть 
И до мiсць отих земний не здолає долетiтъ. 

А душу лиш тiлесним не можна задовольнить, 
Вона лише небесним смуток хоче наситить, 
Як в море рiчка мчить, так сталь до магнiту пливе, 
До гip вогонь тремтить, так дух до Бога зiр рве. 

Кинь свiт цей злотворний. Вiн завжди є темний ад. 
Хай летить геть ворог чорний, в горнiй пiдiймися град. 
Хоч по землi йдеш ти, поселись на небесах, 
Павло так вчить святий (4) тебе в чистих словесах. 

Спiши на вiчну радiсть, крильми розуму вдягнись, 
Ти там обновиш радicть, як орел, пiдеш у вись. 
О

триблаженна стать! А найбiльше словеса! 
Їх-бо в розум може взять, хто побув у небесах. 

                                         К i н е ц ь 1. Євагегелiє вiд Матвiя, XVI - 19. 
2. Де Господь Яковий... - Якiв - один iз так званих патрiархiв єврейского народу; за Бiблiєю, Бог дав йому славу, якої нiхто не знав, i зволив називати себе Богом Iзраїля та Богом Якова. З Якова колiна, вважається, вийшов Iсус Христос. 
3. Сiлоамськi води - джерело, що витiкає iз скелi Сiлоам, води якого вважалися священними. 
4. Павло так вчить святий... - Iдеться про бiблiйного апостола, автора численних послань - Павла. Жив у I ст. н. е. 

<............................................>
.

п