ПIСНЯ 12-та

Iз цього зерна: «Блаженнi вбогi духом» (1), тобто «Премудрicть книжника в доброчасностi святкування, а коли умаляеється в дiяннях cвoїx, упремудриться» (Сирах). «Змалiйте i розумiйте...» (2). 

В город не пiду багатий - на полях я буду жить, 
Biк свiй буду коротати там, де тихо час бiжить. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселнна тишу, спокiй розгорта. 

Бо мiста, хоча й високi, в море розпачу штовхнуть, 
А ворота, хоч широкi, у неволю заведуть. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

Hi, не хочу їздить в море, красних не вiзьму одеж, 
Бо вони ховають горе, сум, сум'яття, страх без меж. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

Йти гидую з барабаном завойовувать мicта 
Чи лякать цивiльним саном, щоб хилилась бiднота. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

Не бажаю наук нових, крiм здорового ума, 
Kpiм розумностей Христових, бо солодкiсть там сама. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

I нiчого не бажаю, окрiм хлiба та води, 
Вбогiсть приятелем маю - з нею ми давно свати. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

За

маєток земний маю спокiй, воленьку святу, 
Окрiм вiчностi бажаю я дорогу цю просту. 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

А коли до всього того гpix збороти до кiнця, 
Так тодi скажи: якого треба прагнути вiнця? 
О дiброво, о зелена! Моя матiнко свята! 
В тобi радicть звеселенна тишу, спокiй розгорта. 

Здрастуй, любий мiй спокою! Ти навiки будеш мiй, 
Добре буть менi з тобою: ти для мене, а я твiй. 
О дiброво! О свободо! Я в тобi почав мудрiть 
I в тo6i, моя природo, шлях свiй хочу закiнчить. 

                                  К i н е ц ь 1. Євангелиє вiд Матвiя, V - 3. 
2. Очевидно, це вiдповiдає в українському перекладi: «Незначне вибрав Бог, щоб значне знiвечити» (Перше послання апостола Павла до коринтян, I - 28). 

<............................................>
.

п