ПIСНЯ 15-та 

Великiй cy6oтi. Iз цього зерна: «I вiн вiдпочив у днi сьомiм» (1). «Ще ввiйдуть у cпокiй мiй» (2). 

Лежит у трунi, святкуєш суботу, 
По працi важкiй, по кривавiм поту. 
До тебе вже справ князь зовсiм не має, 
Князь свiту цього, що всiми владає. 
О нерозгаданий це слiд! 
О перемоги новий рiд! 
О сине Давидiв! 

Давидiв сину, Лазаря ти поставив 
Iз мудростi землi до небесної слави. 
Убий тiлесну у менi роботу - 
I будем разом святкувать суботу. 
Дозволь ступити у твiй слiд, 
Пiзнавшиперемоги рiд, 
О сине Давидiв! (3

                        К i н е ц ь 
 1. Буття, II - 2. 
2. Псалтир, XCIV - 11. В українському перекладi текст подано трохи iнакше: «До мiсця мого вiдпочинку не ввiйдуть». 
3. Давид - цар iзраїльско-iудейський (кiнець XI - бл. 950 р. до н. е.). Давидiв син - тут Iсус Христос; Давидовим сином був Соломон. 

<............................................>
.

п