.
Про автора

 

Селіванов (Буряк) Володимир Дмитрович (7 квітня 1944, Дніпродзержинськ 16 січня 2011, Запоріжжя)

Учився у Верхньодніпровській середній школі № 2 та школі робітничої молоді. Працював модельником на Верхньодніпровському машинобудівному заводі.

У 1968 р. закінчив історико-філологічний фа­культет Дніпропетровського університету. Двад­цять років працював редактором, старшим редак­тором молодіжної та літературно-драматичної редакції Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії.

З 1988 року - старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії українськ-го фольклору, народних говорів та літератури Придніпровського регіону. В 1992 році захистив кан­дидатську дисертацію "Сучасна народна пісенність Придніпров'я. (Генезис образних форм поетичної "свідомості)". В 2003 році захистив докторську дисертацію "Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення в контексті інтелектуально-образної еволюції (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу)".

Працював професором кафедри журналістики факультету систем та засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету, директором Інституту журналістики Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)

Член національних спілок письменників та журналістів України. Лауреат літературної премії ім. Валер'яна Підмогильного.

Автор поетичних, прозових та наукових книг "Мо­лода трава" ("Промінь", -Дн., 1986), "Трикнижжя", ("Ліра-М", Дн., 2001), "Любов завжди" ("Ярославів Вал", -К., 2004), Толосарій" ("Українські пропілеї", К., 2004), "Етнобузок" ("Українські пропілеї", К., 2006), "Поетика інформаційно художньої свідомості" ( Дн., 2001), "Журналістська творчість як система образної комунікації (Дн., 2003)

___________________________________________________________________

 

п