ПIСНЯ 21-ша 

На кiнець такого: «Скажи ж менi ти, кого викохала душа моя: де ти пасеш, де даєш ти спочити у спеку» (1). 

Щастя, а де ти живеш? Горлицi, скажiте! 
Вiвцi у полi пасеш? Голуби, звicтiте! 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися! 

Щастя, а де ти живеш? Мудрiї, скажiте! 
Чи в небi ти пиво п'єш? Книжники, возвicтiте! 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися! 

Книжники мудрi мовчать, птицю ж не спитати, 
Де нашу матiр шукать? Годi нам те знати. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися! 

Щастя нема на землi, щастя нема i в небi, 
Не вiднайти и у вуглi - iнде шукать треба. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися... 

Небо i мicяць, земля й зорi всi - прощайте! 
Гавань лиха ви моя - бiльше не чекайте. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися... 

Bci я минув небеса - що iще шукати? 
Був у пiдземних низах - як їx пiзнати? 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися. 

Швидше i швидше лечу, скаче мiй олень стрiмко, 
Вище небес та гip мчу: крин зеленiє гiнко. 
     О щастя, свiт мiй преясний! 
     О щастя, цвiт мiй прекрасний! 
Ти мати i дiм, нинi бачу i чую тебе! 

Ласощ його - це гортань, очi голубинi, 
Все є любов та Харрань (2), руки кришталинi. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти

мати i дiм, появися, покажися. 

Перстом мене не торкай, бо так не пiзнаеш, 
Зовнi мене не шукай, бо не вiдшукаеш. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися. 

Ах! Наверни-но свiй зiр - мене окриляє, 
Вище стихiй, вище гip мене пiдiймае. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися. 

Сядем co6i, брате мiй, сядем для бесiди, 
Слово солодке живе чистить менi бiди. 
     О щастя, свiте наш ясний, 
     О щастя, свiте наш красний 
Ти мати i дiм, бачу i чую я нинi. 

Стадо пасеш ти в кринах, з полудня в горах заснеш, 
Не в Гергесенських полях (3), - їxнiх долинах живеш. 
     О щастя, наш ясний свiте, 
     О щастя, наш красний цвiте! 
Ти мати i дiм, появися, покажися. 

                               К i н е ц ь 


1. Пicня над пicнями, I - 7. 
2. Харрань - мicто в долинi мiж рiками Тигр та Єфрат - найдавнiший центр вавiлонської культури, выступає як символ багатства. 
3. Гергесенськї поля - багата область давньої Палестини iз мiстом Гергесою, де, за євангельскою легендою, Icус Христос зцiлив двох бiснуватих - бicи вселились у свиней, якi потопилися. 

<............................................>
.

п