ПIСНЯ 10-та

Iз цього зерна: «Блажен муж, що в премудростi помре i що в разумi своїм повчається святинi» (Сирах) (1). 

Всякому мiсту звичай, права, 
Всяка тримає свiй ум голова, 
Всякому серцю любов своя є, 
Всякому горлу до смаку своє. 
А я у полонi одних лиш дум, 
Одне непокоїтъ тiльки мiй ум. 

Панськi Петро для чинiв тре кутки, 
Федiр-купець обдурити прудкий. 
Той зводить дiм свiй на новий манiр, 
Iнший гендлює, вiзьми перевiр. 
А я у полонi одних лиш дум, 
Одне непокоїтъ тiльки мiй ум. 

Той безперервно стягає поля, 
Той iноземних завозить телят, 
Ti на ловецтво готують собак, 
В цих дiм, як вулик, гуде вiд гуляк. 
А я у полонi одних лиш дум, 
Одне непокоїтъ тiльки мiй ум. 

Той панегiрик сплiтає з брехнi, 
В лiкаря мертвi iдуть в пiдряднi. 
Туза картяр i шанує, й честить, 
В позов Степан, як на свято, бiжить. 
А я у полонi одних лиш дум, 
Одне непокоїтъ тiльки мiй ум. 

Ладить юриста на тон свiй права, 
З диспуту учню трiщить голова, 
Тих непокоїтъ Венерин амур, 
Всякому

голову крутить свiй дур. 
В мене ж турботи лише однi, 
Щоб безрозумно не вмерти менi. 

Знаю, що смерть, як коса замашна, 
Навiтъ царя не обiйде вона, 
Байдуже смертi, мужик то чи цар, 
Все пожере, як солому пожар. 
Хто ж бо зневажить страшну iї сталь? 
Той, чия coвicть, як чистий кришталь. 

                         К i н е ц ь 1. Сирах - це Книга Iсуса, сина Сираховского, яка вважається неканонiчною, але ранiше входила у Бiблiю. 

<............................................>
.

п