.
Чого навчився від Дженні Херш?

1.  Що розум є великим Божим даром і що нале­жить вірити в його здатність до пізнавання світу.

2.  Що помилялися ті, котрі підривали довіру до розуму, вираховуючи, від чого вони залежні: від боротьби класів, від лібідо, від сили волі.

3.  Що маємо бути свідомі нашої замкненості
в колі власних досліджень, не для того, одначе, щоби спроваджувати дійсність до снів і привидів нашого розуму.

4.  Що правдивість є доказом свободи, а за неправ-
дою пізнається неволя.

5.  Що справжня позиція щодо буття є повага, тож належить уникати товариства осіб, котрі прини-
жу­ють буття своїм сарказмом і схваленням небуття.

6.  Що хоч би нас звинувачено у зухвальстві, у житті розумовому обов'язковою є основа суворої ієрархії.

7.  Що затятістю інтелектуалів двадцятого століття
була
«baratin», тобто безвідповідальна балаканина.

8.  Що в ієрархії людських цінностей мистецтво
стоїть вище, ніж філософія, але погана філософія може зіпсувати мистецтво.

9. Що існує правда об'єктивна, тобто з двох су-
перечливих тверджень одне є справжнім, друге

фальшивим, за винятком випадків, коли утриму-
вання суперечності є правочинним.

10. Що незалежно від долі віросповідань релігій­них маємо заснувати «віру філософську», тобто віру у трансценденцію як суттєву рису нашого людства.

11. Що час виключає і прирікає на забуття тільки
ті справи наших рук і розуму, які виявляються непридатними у зведенні, століття за століттям, величної будови цивілізації.

12. Що у власному житті не вільно піддаватися
розпачу з приводу наших помилок і гріхів, оскіль­ки прийдешнє не є замкнутим і набуває сенсу, на­даного йому через наші майбутні вчинки.

 

                                                            Краків, 2001

 <............................>
.

п

_____________________________________________