* * * 

Чи це мо покликання таке - 
Засохнути в затяжному терпiннi? 
Вигнання! О яке воно жорстке, 
Як ця земля - камiння на камiннi. 

Вiтчизна теж нiколи не втiша - 
Гiрка, як нераздiлене кохання, 
Та й належать мрi i бажання, 
Бо й однiй присвячена душа. 

                                   1992 р.

<.......................>
.

п
_________________________________________________