ПIСНЯ 4-та 

Рiздву Христовому з цього зерна: «3 нами Бог, розумiйте народи», тобто «Дихнув ти був духом своїм» (1). «Бог сина свого однородженого послав у cвiт, щоб ми з нього жили» (2). 

Ангели, знижайтеся, до землi спускайтеся, 
Бог, що сотворив нам вiки, живе нинi з чоловiком, 
      Станьте з хором, всiм собором, 
      Веселиъся, адже з нами Бог! 

Це час наближається! Це син посилається! 
Це лiта прийшла кончина. Це Бог посилає сина. 
      День приходить - Дiва родить. 
      Веселiться, адже з нами Бог! 

Звiщений пророками, отчими нароками, 
В останнiм буде лiтi, це є в Новiм Заповiтi. 
      Дух свободи нас в нас родить, 
      Веселпъся, адже з нами Бог! 

Даниловий каменю! (3) Iз купини пламеню! (4
Несiчений одпадаєш! Вогнем сiна не спаляєш. 
      Це наш камiнь! Це наш пламiнь. 
      Веселiться, адже з нами Бог! 

Рости, благодавче наш, новий ходотавче наш! 
Рости, щоб мiг повстати - i попалиш супостати. 
      Свiт даремний, хоч спасенний. 
      Веселiмся всi, адже з нами Бог! 

Ми

ж тобi, рожденному, гостевi блаженному, 
Серия вcix нас розчиняєм, у дiм духа запрошаєм. 
      Пiсень спiваем i гукаєм: 
      Веселiмося, адже з нами Бог! 

                                         К i н е ц ь 1. Вихiд, XV - 10. 
2. Перше послання апостола Iвана, IV - 9. 
3. Даниловий каменю!.. - Данило (Данил, Даниїл) - бiблiйний персонаж, пророк, йому належить одна iз книг так званних «малих пророкiв». 
4. Iз купини пламеню! - Це так звана неопалима купина - кущ, який не горить i не згоряє; у виглядi цього куща, за бiблiйною легендою, Бог з'явився Авраамовi. 

<............................................>
.

п