ПIСНЯ 5-та 

Рiздву Христовому. Iз цього зерна: «I породила вона свого первенця та, i иого сповила, i до ясел поклала його» (1). 

Тайна явна i преславна! 
Це - вертеп замiсть небес! 
Дiва, херувимiв панна, 
Iз престолом вишнiм днесь. 
Тут у ясла i поклали 
Того, кому мiсця мало 
       I серед самих небес. 

О блаженнi тiї oчi, 
Що на тайну цю зорять 
I яких в мирянськiй ночi 
К Богу привела зоря. 
Розум ангела це видить, 
Плотський муж це ненавидить, 
       Буйство тим шаленим є. 

Ми секрет такий небесний 
Серцем всепалким чтимо, 
Як товар ми безсловесний, 
Сiно з-пiд Христа їмо(2). 
Доки в мужа досконало 
Не зростем, тодi б лиш мали 
       Бога справжнього пiзнать. 

                    

К i н е ц ь 


1. Євангелiє вiд Луки, II - 7. 
2. Тут маємо ремiнiсценцiю бiблiйної оповiдi про народження Iсуса Христа у стайнi, де його було покладено до ясел iз сiном. 

<............................................>
.

п