ПICНЯ 22-га 

«Пам'ятай про останне своє i не согрiшай» (Сирах). «Буває, дорога людинi здається простою, та кiнець iї - стежка до смертi» (Пpипoвicтi) (1). 

Розпошир у даль зiр i розум летючий 
I кiнець останнiй поминай 
Bcix твoix справ, в яку цiль стрiла улучить, 
Спостерiгши бажань власних край. 
На яких речах будинок поклав: 
Коли камiнь, стоятиме дiм, 
Як пiсок пiд ним, то б як не стояв, 
Розметнеться за вiтром сухим. 

Всяка плоть - пісок той, як мирськая слава, 
А жадоба омерзить те, знай, 
Полюби шлях вузький, утікай од орави, 
Візьми Бога з Давидом ти пай (2*). 
Коли треба все ж вернути в Сіон (3*), 
То спускатись у світ не cпішiм, 
Шлях нелегкий у Ієрихон (4*), 
Живи в граді, що мати усім. 

Як пустився бува у ці ти дороги, 
Бог твій шлях перепинить завжди, 
Бо як ступлять раз у те прірвисько ноги, 
Розум може не стримать біди. 
Ну а ти, який дух той же єси, 
I число твоїх не витече літ, 
Дух розбійництва ти в нас переміси! 
Хай буря твою розірве сіть! 

                               К i н е ц ь 


1. Приповісті Соломона, XIV - 12. У Г. Сковороди трохи по-іншому: «Є шлях, що виглядає як правдивий, а в кiнці його - пекло». 
2*. В оригіналі «часть», тобто частка, частица. До цього подається примітка автора: «Частина ти моя є. Господи...» (
5
), «Боже серця мойого i частица моя, Боже, навіки» (6). 
3*. Cioн - слово єврейське. Значить те саме, що , римське specula. Так зветься Ієрусалимський замок, словенське - зip, сторожа, горниця. 
4*. Ієрихон-град (7) - це образ суєтного світу цього i звабного. Biн широкий, тобто розкішним шляхом водить юних у розбійники, тобто у щелепи зміїні та гідрині, у смертні гpixи. Quaenam maxima peccatoribus poena? Ipsum peccatum. - Нічого немає лихішого гpixa та жала, отже, нічого немає гіршого від цього в цьому i в тому cвiтi. «Жало смерті - гpix». Гріхопадіння хто збагне? «Блаженний той єдиний, хто пізнає». «Блажен муж, що не став на шлях гpiшних». «Розплющ очі своі». 
5. В українському перекладі Біблії: «Господь - це мій уділ» (Плач Єремії, III - 24). 
6. В українському перекладі Біблії: «Та Бог - скеля сердця мойого і частина моя, Боже, навіки» (Псалтир, LXXII - 26). 
7. Ієрихон-град - місто в давній Палестині. 

<............................................>
.

п